חידוש ושחזור

לא אחת נותן הזמן את אותותיו על התמונות ועל הזכרונות שלנו…
ברשותכם תמונה שנפגמה ? המסגרת הישנה כבר לא מה שהיתה ?
הביאו את התמונה אלינו, ואנו, בטכניקות שונות ננסה להתגבר על הפגמים שבתמונה,
אולי אף לחדש את המסגרת, ובכך נחזיר עטרה ליושנה…